Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BED-2209 Bacheloroppgave - 20 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tas i det siste semesteret av studiet.

Studiepoengreduksjon

BED-2209NETT Bacheloroppgave 10 stp

Innhold

Bacheloroppgaven er den avsluttende delen av bachelorgraden i økonomi og administrasjon og bachelorgraden i ledelse, innovasjon og marked. Oppgaven er en selvstendig problem- og metodeorientert oppgave, som gjennomføres som et prosjekt. Oppgaven bør ta utgangspunkt i en realistisk problemstilling, der kunnskap fra flere av studiets fagområder benyttes. Det er utviklet egne retningslinjer og formelle dokumenter for bruk i forbindelse med bacheloroppgaven.

Hva lærer du

Studentene skal gjennom bacheloroppgaven få trening i å planlegge, gjennomføre og presentere et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studiets fagområder.

Kunnskapsmål

Ferdighetsmål

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning.