Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BED-3054H Avansert regnskapsanalyse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Videregående regnskapsanalyse er et videregående kurs i regnskapsanalyse hvor en skal lære hvordan en ved hjelp av regnskapsinformasjon kan vurdere og analysere bedrifter økonomiske prestasjoner og stilling. Sentrale temaer i kurset er koblingen mellom strategi og regnskaper, korrigering av regnskapsrapportene for analyse, lønnsomhetsanalyser, analyse av vekst, bransjemessige forskjeller, vurdering av regnskapskvalitet og faresignaler i regnskapet, og rapportering av ikke finansielle prestasjoner. Avslutningsvis i kurset vil en også lære å foreta risikovurderinger på investor og selskapsnivå.

Emnet har følgende hovedtema:

Det anbefales rimelig gode forkunnskaper i finansregnskap, regnskapsanalyse og strategi.


Hva lærer du

Dette er et videregående kurs i regnskapsanalyse. Kurset skal gi studentene nødvendig faglige forutsetninger for å lese, vurdere og analysere på et avansert nivå, bedrifters regnskaper. Kurset fokuserer i hovedsak på foretaksnivå, og skal sette studentene i stand til å forstå bedrifters prestasjoner, finansielle posisjon og risiko. Kurset er et videregående kurs som trekker veksler på kunnskaper fra tidligere kurs i finansregnskap, regnskapsanalyse og strategi.

Kunnskap:

Kandidaten

Ferdigheter:

Generell kompetanse:

Kandidaten skal, etter å ha gjennomført kurset ha;


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen i kurset er i hovedsak basert på forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner i plenum.