Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BED-3072 Benchmarking - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid ol.


Innhold

Kurset tar opp hvordan man kan måle produktivitet og effektivitet, og foreta benchmarking i offentlig og privat sektor. De mest anvendte metodene for slike prestasjonsmålinger er DEA (Data Envelopment Analysis) og SFA (Stochastic Frontier Analysis). Kurset vil gi en innføring i benchmarking, med utgangspunkt i grunnleggende modeller i DEA og anvendelsen av disse. Det vil bli trening i analyse av faktiske data med relevante dataprogram. Spesielle modeller for måling av skala-effektivitet, "scope"-effektivitet, produktivitetsendring over tid (innovasjon/teknologisk fremgang) vil bli gjennomgått. Det vil også bli fokus på anvendelse av metoden i forbindelse med regulering, fusjoner og oppkjøp, og for evaluering av kapasitetsutnyttelse og måloppnåelse. Dernest vil det med utgangspunkt i produktfunksjoner, bli en kort innføring i SFA med sammenligning mot DEA, før vi til slutt ser på generell indeksteori, samt elementer fra tradisjonell prestasjonsmåling.

Kurset vil gjennomgående fokusere på praktiske anvendelser av relevante metoder. Disse anvendelsene vil så langt som mulig være norske eller skandinaviske eksempler fra ulike nærings- og forvaltningssektorer. Eksempelvis vil vi gjennomgå studier fra helsesektoren, undervisningssektoren, bankvirksomhet, elektrisitetsdistribusjon og oppdrett av laks. Avhengig av interesse og relevans, kan også andre sektorer tas opp til analyse.

Emnet har følgende hovedtema:


Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten...

Ferdigheter

Kandidaten ...

Generell kompetanse

Kandidaten ...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet innebærer ulike undervisningsformer på campus, og varigheten kan variere fra 2-4 timer per økt. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på campus, da emnet er bygd opp rundt at studenten deltar i arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.