Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BED-3089 Personlig lederutvikling - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Innholdet i emnet Personlig lederutvikling reflekterer formålet om å bidra til studentenes utvikling som ledere med utgangspunkt i forståelse for teori. Emnet fokuserer på hvordan den enkelte student kan utvikle sin lederatferd, slik at hun/han kan fylle lederrollen på en best mulig måte.

Temaer som berøres er:


Hva lærer du

Når emnet er bestått skal studentene ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap og forståelse:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En viktig del av dette emnet knyttes til innhenting og bearbeiding av 360-graders tilbakemelding fra kollegaer. Dette danner utgangspunktet for videre målrettet personlig lederutviklingsarbeid. Gjennom varierte arbeidsformer og en kombinasjon mellom teori og praksis, får studenten ulike innspill til hvordan jobbe med egne forbedringsområder og utvikle sin egen ledelseskompetanse.

I tillegg til erfaringsbasert undervisning i samlet klasse, vil studentene organiseres i grupper med en fast veileder.

Det er krav om 80% frammøte i disse gruppene. Det må foreligge helt spesielle grunner hvis en student skal få dispensasjon fra frammøtekravet. Slik dispensasjon, med påleggelse av et ekstra skriftlig arbeidskrav, skal gis av emneansvarlig i samråd med gruppeveileder.