Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BED-3092 Revisjon 1 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som masterenkeltemne.

Samme opptakskrav som for opptak til Master i regnskap og revisjon.


Innhold

Kurset gir sammen med kurset Revisjon 2 kunnskap om revisjonsferdigheter og forventningene til faglig dyktighet, herunder kravene til vurdering av risikostyring og intern kontroll, juridiske krav i revisorlovgivningen og hvitvaskingsreglene, kravene i faglige standarder, internasjonale revisjonsstandarder samt yrkesetiske regler og de særskilte kravene til uavhengighet.

Opptakskrav

Søknadskode 9371


Hva lærer du

Kurset gir studenten kunnskap om:

Kurset gir studenten ferdigheter til å:

Kurset gir studenten generell kompetanse til å:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og gruppeoppgaver med veiledning.