Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BED-3099 Lønnsomhetsanalyse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid ol.


Studiepoengreduksjon

BED-3078 Verdsettelse 5 stp

Innhold

Lønnsomhetsanalyse handler om hvordan finansiell og annen informasjon om foretaket kan anvendes av interne aktører i virksomheten som beslutningsgrunnlag for lønnsomhetsforbedringer. Vurdering av lønnsomhet er sentralt i kurset og temaer som regnskapsmessig lønnsomhet, økonomisk lønnsomhet, produktlønnsomhet og kundelønnsomhet vil bli gjennomgått.

Emnet har følgende hovedtema:


Hva lærer du

Kandidaten skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante økonomiske- og administrative teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet innebærer ulike undervisningsformer på campus, og varigheten kan variere fra 2-4 timer pr økt. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på campus, da emnet er bygd opp slik at studenten deltar i arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, praktiske seminarer, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.