Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BED-3907 Masteroppgave i regnskap og revisjon - 30 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på Master i regnskap og revisjon og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven er en hoveddel av masterstudiet. Oppgaven skal utvikle evne til selvstendig skriftlig framstilling av økonomiske analyser under veiledning.

Tema for oppgaven skal velges av studenten(e) i samråd med veileder, og forutsettes godkjent av Handelshøgskolen ved UiT.

Alle studenter skal fylle ut en veiledningskontrakt. Denne skal leveres til godkjenning ved det institutt hvor oppgaven er gitt og senest 01.06./01.12.

Som hovedregel skal man skrive masteroppgaven sammen med en annen kandidat, alternativt alene.

Masteroppgaven skal gjennomføres i løpet av ett semester, med tidsfrist satt av Handelshøgskolen ved UiT.

Se mer utfyllende informasjon i "Retningslinjer for skriving av masteroppgaver" som du finner i fellesrom for Handelshøgskolen i Canvas.


Hva lærer du

Målet med mastergradsoppgaven er å gi studentene forståelse for økonomisk teori og trening av anvendelsen på et avgrenset område av spesiell interesse for studentene. Mastergradsoppgaven skal også gi mulighet for selvstendig framstilling av analyse i skriftlig form.

Som hovedregel skal man skrive masteroppgaven sammen med en annen kandidat, alternativt alene.

Etter å ha gjennomført masteroppgaven skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning