Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BIO-1104 Zoologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arktisk og marin biologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i biologi, samt lektorutdanning med biologi som studieretning. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BIO-1102 Biologisk mangfold 10 stp

Innhold

Emnet tar for seg mangfoldet av organismer, livets tre og de evolusjonære prosesser som har bidratt til den diversitet vi ser i dag. Morfologi, anatomi ontogeni og levesett til encellede og flercellede dyr blir beskrevet. Gjennom forelesninger, praktiske laboratorieøvelser og ekskursjoner på land og på sjøen vil studentene få kunnskap om nordlig fauna. Studentene vil få øving i bruk av mikroskop og luper for å studere ytre og indre strukturer hos encellede og flercellede dyr.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noen forelesninger gis på engelsk.

Eksamensspørsmål vil være på norsk, det er mulig å svare både på norsk og engelsk (et språk per besvarelse).


Undervisning

44 timer forelesninger over en periode på 11 uker. Under hver forelesning presenteres tekniske termer og systematikk for vanligvis ett dyrefylum (basert på kapitler i læreboka "Integrated Principles of Zoology" av Hickmann, Keen et al., McGraw Hill). Forelesninger gir teoretisk bakgrunn for ukentlige 3 timers laboratorieøkter der studentene praktiserer (mikroskopstøttet) observasjon av levende og bevart dyremateriale, samt disseksjoner for å studere anatomien til utvalgte dyr. I ukentlige 2 timers kollokvier kan studentene øve på innhentet kunnskap basert på prøveøvelser.

Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.