Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BIO-1501 Akvatisk økologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på 5 årig master i Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BIO-2010 Marine Ecology 5 stp

Innhold

Akvatisk økologi er et introduksjonsemne for studieprogrammet i Akvamedisin (Fiskehelse). Hensikten er å gi kunnskaper om det miljøet som vi fangster våre ressurser og driver akvakultur. Emnet gir en oversikt over oppbyggingen av våre kyst- og havområder, og over de viktigste havstrømmer og prosesser i vannmassene som foregår, og dermed gir en forståelse av årsaker til at vi får så høy produksjon og høstbare ressurser i våre områder som ligger så langt mot nord.

Vi skal også se sammenhenger mellom ulike ledd i næringskjedene, og mellom sjøpattedyr og sjøfugler som nyter godt av produksjonen og som konkurrerer med våre fiskerier. Vi legger mest vekt på norskekysten, Norskehavet og Barentshavet.

Alle studentene skal være med en dag på tokt med FF Helmer Hanssen. Ulike metoder for innsamling av alger og dyr blir utført. Prøvene blir sortert og artene bestemt om bord, og toktrapport blir skrevet av studentene. Toktet og toktrapporten danner grunnlaget for de fleste artene vi omhandler i tillegg til de vanlige arter vi høster av og omgir oss.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Kunnskap - Kandidatene skal kjenne til:

Ferdigheter - Kandidatene skal kjenne til:

Generell kompetanse - Kandidatene skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/engelsk.

Undervisning

Forelesninger, feltekskursjon og tokt. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.