Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arktisk og marin biologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i biologi, bachelor i biomedisin, bachelor i bioteknologi, lektorutdanningen trinn 8-13 - studieretning biologi og masterprogrammet i Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi 5 stp

Innhold

Emnet gir studenter innen biofag en innføring i sentrale mikrobiologiske temaer. Disse inkluderer mikroorganismenes evolusjon, deres struktur og biologi, mikrobiell vekst og kontroll av denne (herunder bruk av antibiotika), virus partiklenes struktur og biologi. Videre behandles sykdomsfremkallende interaksjoner mellom mikroorganismer og menneske og de mest sentrale antimikrobielle immunmekanismene. Gjennom laboratorieøvelser gis det trening i sentrale teknikker som rendyrking og mikroskopering og man studerer bakterievekst og hvordan denne påvirkes av faktorer som antibiotika og UV-bestråling.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Ved fullført emne skal studenten:

Ha kunnskap om:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, laboratorieøving og seminar.