Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

DTE-2509 Databaser og webapplikasjoner 1 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Emnetype

Overveiende praktisk med en del teori. Kan tas som enkeltemne.

Innhold


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kombinasjon av forhåndsinnspilte forelesninger, nettforelesninger, forelesninger i klasserom og praktisk arbeid på datamaskin.