Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

DTE-2603 Programmering for mobil - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ITE1802 Programmering for mobil 10 stp

Innhold

Emnet gir studenten et solid fundament for design og utvikling av applikasjoner for mobile enheter. Emnet fokuserer på programvarearkitektur og programmeringsmekanismer knyttet til Android-plattformen. Studenten vil i løpet av emnet utvikle og designe ulike apper i forbindelse med obligatoriske innleveringer. Appene testes/kjøres både på emulator og på ekte enheter (nettbrett, telefon). Laben er utstyrt med nettbrett som studentene kan låne til dette formålet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

DTE-2605 Programmering 1eller ITE1900 Programmering 1eller DTE-2511 Videregående programmering

Hva lærer du

Kunnskap:

Etter gjennomføring skal studenten ha fått kunnskap om

Ferdigheter:

Studenten skal etter gjennomføring være i stand til å:

Generell Kompetanse:

Etter gjennomføring vil studentene kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og praktisk programmeringsarbeid.