Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

ETE-2603 Roterende elektriske maskiner - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for elektroteknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Elektromekanikk: Dreiemoment og treghetsmoment, mekanisk last, turbiner og drivmotorer

Asynkronmaskinen: Utførelse og virkemåte, rotortyper, tap og virkningsgrad, moment og turtall, motorstyring, driftsforstyrrelser, enfasedrift, spesielle motortyper

Synkronmaskinen: Utførelse og virkemåte, rotortyper, ankerreaksjon og synkronreaktans, kortslutning, innfasing, driftsformer og V-kurver, styring av frekvens og spenning, børsteløs magnetisering

Permanentmagnet synkronmaskiner og børsteløs DC

Kommutatormaskiner: Utførelse og virkemåte, koblingsmåter, ankerreaksjon, motorstyring, kommutatormotorer for AC-drift

Spesielle motortyper


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har kunnskap om:

- Grunnleggende rotasjonsmekanikk

- Ulike typer mekanisk last, turbiner og drivmotorer

- Asynkronmaskinens oppbygging og virkemåte

- Asynkronmaskinens driftsformer

- Styring av asynkronmaskinen

- Synkronmaskinens oppbygging og virkemåte

- Innfasing av synkronmaskinen

- Kommutatormaskinens oppbygging og virkemåte

Ferdigheter:

- beregne og beskrive drift av ulike roterende elektriske maskiner (asynkronmaskiner, synkronmaskiner og kommutatormaskiner)

Kompetanse:

Kandidaten skal kunne se omformere og elektriske maskiner som elementer i et større system

- Kandidaten skal kunne kombinere de ulike teknologiene som beskrives i emnet

- Kandidaten skal kunne anvende de ulike teknologiene i et tverrfaglig perspektiv


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvelser, obligatoriske semesterprosjekter, skriftlige regneøvinger (ikke obligatoriske).