Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

ETE-2608 Elektriske anlegg 2 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for elektroteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Modul 1: Ledninger og isolatorer

Modul 2: Kortslutning

Modul 3: Jordfeil

Modul 4: Overspenning

Modul 5: Vern og beskyttelse av elektriske anlegg


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

ETE-2501 Elektrisitetslæreeller ITE1835 Elektrisitetslære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:

Etter fullført emne vil studenten kunne ha en overordnet forståelse av teoretiske og praktiske forhold vedrørende overføring og fordeling av elektrisk energi, spesielt med hensyn på feilsituasjoner og sikker drift. Studenten kan planlegge og gjennomføre prosjekter med store mengder beregninger og simuleringer på en strukturert måte.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvinger og prosjektarbeid.