Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for farmasi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

Ferdighet

Kandidaten

Generell kompetanse

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningspråk er norsk, men kan også være svensk, dansk og engelsk.

Pensumlitteraturen er norsk og engelsk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

Forelesninger

Seminarer

Laboratorieøvelser