Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

FLY-1601 Grunnleggende RPAS-operasjoner - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i droneteknologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i lover og regler som gjelder for flyging med ubemannede luftfartøy og innhenting av informasjon fra luftbårne sensorsystemer. Emnet gir også en innføring i flyging av ubemannede luftfartøy, av typen multirotor, samt operasjonelle prosedyrer tilknyttet RPAS-operasjoner (RPAS-Remotely Piloted Aircraft Systems).

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-1600 Grunnleggende flyteori RPAS

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …

Ferdigheter:

Studenten …

Generell kompetanse:

Studenten …


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Cirka 20 timer forelesning.

Cirka 13 praktisk operative øvinger. Det henvises til treningsmanualen for detaljer.