Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

FLY-3003 Human factors - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Emnet er forbeholdt masterstudenter i luftfartsvitenskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FLY-6304 Anvendt Human factors og luftfartspsykologi 10 stp

Innhold

Emnet fokuserer på hvordan kunnskap om styrker og svakheter ved menneskelig kognisjon, fysiologi og atferd kan anvendes for å planlegge operasjoner, systemer og arbeidsmiljø hvor mennesker kan operere sikkert og effektivt. Studentene får kunnskap om relevante teorier knyttet til menneskelig yteevne og sikkerhet, både individuelt, i gruppe og i en organisasjon.


Hva lærer du

Ved fullført og bestått emne har studenten tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

Ferdigheter:

Studenten

Generellkompetanse:

Studenten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning bestående av to undervisningssamlinger, som hver varer i to dager.

Undervisningen vil bestå av forelesninger, gruppeoppgaver og studentpresentasjoner.