Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

FRI-1442 Arktisk friluftsliv og veiledning 2 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Idrettshøgskolen

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Årsstudium friluftsliv og Bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet bygger på emnene FRI-1440 Arktisk friluftsliv og veiledning 1 fra høstsemesteret og FRI-1443 Arctic winter friluftsliv i vårsemesteret. Begge emnene må være være gjennomført og bestått for å ta FRI-1442.


Studiepoengreduksjon

FRI-1805 Outdoor Life Activities 10 stp

Innhold

Emnet Arktisk friluftsliv og veiledning 2 tar for seg ulike perspektiver, aktiviteter og ferdsels- og bruksformer i friluftsliv. Emnet gjennomføres i vårsemesteret. Turer og aktiviteter legges til naturtypene fjell, vidde, kyst og skog. Det er fokus på å videreutvikle kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne ta ansvar for seg selv og en gruppe i natur. I emnet vektlegges grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for sikker ferdsel og opphold i, og bruk av natur i vinterhalvåret, samt friluftsliv ved kysten om våren

Arbeidsmåten og organiseringen av emnet preges av aktivt friluftsliv og studentaktive læringsaktiviteter. Undervisningen tilrettelegges gjennom lærerstyrte aktiviteter inne og ute, turer som kan vare i flere døgn, selvstudier, egenferd, seminarer og annet selvstendig studentarbeid. Finnmarks lokale natur og kultur tas i bruk i undervisningen.


Obligatorisk forkunnskapskrav

FRI-1440 Arktisk friluftsliv og veiledning 1, FRI-1443 Arctic Winter friluftsliv

Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide ca 250 timer med emnet. Dette inkluderer arbeid knyttet til turer, forelesninger, studentseminarer, digital undervisning, selvstudium og andre aktiviteter. Undervisningen vil bli gitt i form av forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av turer, egenferder, forelesninger, seminarer, og praktisk aktivitet. Det stilles krav til aktiv deltakelse i både lærerstyrt undervisning og studentstyrt arbeid.