Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

FRI-1450 Friluftsliv - natur, kultur og samfunn - 10 stp


Ansvarlig enhet

Idrettshøgskolen

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Årsstudium arktisk friluftsliv og Bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding. Andre studenter med relevant bakgrunn kan søke om å få ta emnet.

Innhold

Emnet tar for seg friluftslivets samfunnsmessige betydning, praksiser, verdigrunnlag, filosofi, forvaltning kulturhistorie og politiske og sosiale sammenhenger. Emnet utdyper tematikk fra IDR-0510 Innføring i idrettsvitenskap - idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Hva lærer du

Kunnskaper

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk/skandinavisk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Læringsaktivitetene i emnet legger vekt på fokus på studentaktive læringsformer. Dette inkluderer seminarer, forelesninger, uteaktivitet, plenumsdiskusjoner, gruppeoppgaver, digitale møtepunkter, studentfremlegg og veiledning.

Emnet er todelt der del 1 samkjøres med Arctic Winter Friluftsliv og del 2 samkjøres med FRI- 1442 Arktisk friluftsliv og veiledning 2.