Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

FRI-2260 Lederrollen i friluftsliv og naturguiding - 10 stp


Ansvarlig enhet

Idrettshøgskolen

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på 3. året ved bachelorprogrammet i arktisk friluftsliv og naturguiding ved UiT, men kan tas som enkeltemne for studenter med nødvendige forkunnskaper og etter indivduell søknad.

Innhold

Emnet tar for seg lederrollen i friluftsliv og naturguiding. Emnet er utviklet for å gi en avslutning på det gjennomgående fagområdet lederrollen i natur i vårt treårige Bachelorprogram. På første året blir dette satt inn i en friluftsliv - og veilederkontekst. På andreåret blir lederrollen knyttet til det naturbaserte reiselivet og naturguiding. Studentene har gjennom de to første studieårene og tilknyttet praksis vært gjennom en utviklingsprosess knyttet til lederrollen i natur. Dette emnet bygger videre på denne utviklingsprosessen, både gjennom teoretiske tilnærminger til lederrollen i natur og gjennom utfordrende ferder i variert natur. Emnet inneholder ferder der studentene blir eksponert for lederrollen i natur. Her møter de situasjoner og erfaringer som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning med faglærer og medstudenter. Emnet oppsummerer og styrker studentenes faglige og personlige utviklingsprosess knyttet til lederrollen i friluftsliv og naturguiding. Emnet er en avslutning på studentenes utviklingsprosess gjennom utdanningen, og er samtidig en forberedelse på deres fremtidige utøvelse av og utvikling i profesjonsrollen i friluftsliv og naturguiding.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav:

Generell studiekompetanse

Årstudium i friluftsliv eller liknende

Snø og Skredkunnskap på nivå med videregående skredkurs i skredstigen til Norsk Fjellsportforum.


Obligatorisk forkunnskapskrav

FRI-1440 Arktisk friluftsliv og veiledning 1, FRI-1442 Arktisk friluftsliv og veiledning 2, FRI-1443 Arctic Winter friluftsliv, FRI-1450 Friluftsliv - natur, kultur og samfunn

Hva lærer du

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk/skandinavisk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen og læringsaktivitetene i emnet gjennomføres i form av praktisk øving på lederrollen i gruppe på flere-dagers ferder i variert arktisk natur. På ferdene jobber studentene i grupper i varierende størrelse. Ferdene planlegges og forberedes med mål om å oppnå gode læringssituasjoner knyttet til lederrollen og beslutningstaking i natur. Faglærere og medstudenter vil delta aktivt i veiledning og evaluering av studentene på ferdene. I tilknytning til ferdene gjennomføres forelesninger, seminarer, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid, oppgaver, studentfremlegg, digital læring og veiledning. Emnet avsluttes med et seminar der studenten skal presentere en oppsummering av deres læring i emnet, deres utvikling knyttet til lederrollen og perspektiver på profesjonsrollen.