Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

FSK-2030 Bærekraftig havbruk - 30 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi studenten en innføring i oppdrett av akvatiske organismer med fokus på bærekraft basert på tverrfaglig kunnskap fra samfunnsfag, økonomi og biologi. Undervisningen er organisert i tematiske bolker og legger vekt på helhetlig forståelse av hvordan genetiske, biologiske, teknologiske, økonomiske og forvaltningsmessige forutsetninger påvirker bærekraft i moderne oppdrett av akvatiske organismer.

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon i fiskeri- og havbruksvitenskap skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

Ferdigheter

Kandidaten

Generell kompetanse

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Undervisningsformer som forelesning, seminar, pc laboratorium, laboratorium og ekskursjon.