Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

FYT-2120 Praksisstudier: undersøkelse, vurdering og tiltak - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved bachelorutdanningen i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet inneholder til sammen 12 uker praksisstudier fordelt på 2 6-ukers praksisperioder i henholdsvis 3. og 4. semester.


Innhold

I praksisstudiene setter studentene sammen kunnskaper fra flere felt, og utvikler et repertoar av undersøkelsesmåter og tiltak. Studentene samhandler med, undersøker og ivaretar pasienter i alle aldre, med ulike plager og sykdommer, og i ulike livssituasjoner. Studentene lærer å sette mål sammen med pasient, planlegge og gjennomføre målrettede virkemidler og tiltak som skal lede til positive endringer for pasienten på kort og lang sikt. Studentene samarbeider med andre helseprofesjoner og aktuelle samarbeidspartnere og får erfaring med hvordan helsefremming, forebygging, samordning, pasientforløp, habilitering og rehabilitering foregår i praksis. Studentene utvikler profesjonell væremåte og etisk bevissthet, og de skal lære å dokumentere og reflektere over egen og andres praksis.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FYT-1110 Fysiologisk grunnlag for bevegelse og funksjon, FYT-1120 Bevegelsesanalyse og funksjonsundersøkelse, FYT-1130 Samfunn og folkehelse

Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Selvstudier, praksisstudier, skriftlige arbeider.