Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

GEO-2002 Strukturgeologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for geovitenskap

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Studiepoengreduksjon

GEO-104 Strukturgeologi/bergrunnskart 6 stp

Innhold

Emnet behandler grunnleggende teori om spenning og deformasjon i jordskorpa, teori og dannelse av deformasjonsstrukturer i bergarter, som folder, forkastninger, skjærsoner, og sekundære plan- og linjestrukturer. Strukturer i bergrunnskart behandles med vekt på geologisk tolkning og profiler. Eksempler på strukturer vil bli gitt fra ulike tektoniske regimer. Videre gjennomgås metoder og verktøy som benyttes i kvantitativ strukturgeologisk analyse, blant annet stereonett, deformasjonsanalyse, og anvendt seismisk tolkning.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

Ferdigheter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten har


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

28 timer forelesninger, 24 timer øvelser og 2 dager ekskursjon.