Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

HEL-3162 Fagutvikling, kvalitet og nyskaping - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i aldring og geriatrisk helsearbeid, Master i helsefaglig utviklingsarbeid, Master i helsesykepleie og Master i psykisk helsearbeid.

Det er mulighet for å ta emnet som valgfritt emne for studenter ved Master i sykepleie som tidligere har fullført fagfordypningen (40 sp) i distrikt sykepleie (emne SYP-3009, SYP-3010 og SYP-3011).


Innhold

Emnet vektlegger å utvikle kompetanse på å initiere, drive og evaluere fagutvikling, kvalitetsarbeid og nyskaping i helsetjenestene.

Emnet knytter tolkning av offentlige styringsdokumenter og forskning til praktisk fagutvikling.

Emnet gir teoretisk innføring og praktisk trening i prosjekt- og prosessarbeid, forbedringsarbeid, formidling og evalueringsformer.


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Undervisning og arbeidsform

Forelesninger, gruppearbeid med veileder, gruppearbeid uten veileder, ferdighetstrening, seminar og selvstudium.