Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

IDR-2250 Bacheloroppgave og forskningsmetode - 20 stp


Ansvarlig enhet

Idrettshøgskolen

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor idrettsvitenskap i Tromsø eller Alta og bachelor arktisk friluftsliv og naturguiding Alta. Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått 1. og 2. år av studiet Bachelor idrett i Tromsø eller Alta eller Bachelor arktisk friluftsliv i Alta eller tilsvarende.

Kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet gir en innføring i hva som menes med vitenskap og vitenskapelig kunnskap, hva som kjennetegner en god problemstilling og hvilke krav som stilles til vitenskapelig arbeid. Studentene skal tilegne seg grunnleggende teoretiske og forskningsmetodiske kunnskaper innen idrettsvitenskap for å kunne presentere og diskutere hvordan man kan gjøre bruk av teori og empiri i forskningsarbeid. Idrettsvitenskap inkluderer fagfelt og emner innen idrett, friluftsliv, naturguiding, fysisk aktivitet og helse. Studentene skal som en avslutning på bachelorutdanningen skrive en individuell, skriftlig bacheloroppgave utfra selvvalgt problemstilling knyttet til eget fagfelt.

Hva lærer du

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet gjennomføres på begge Campus. Undervisningen vil kombinere fysiske og digitale arbeidsformer Det legges i undervisningen vekt på studentaktive arbeids- og læringsformer med forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Arbeidet med bacheloroppgaven er et individuelt arbeid under veiledning. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer, inkludert forelesninger, seminarer, oppgaver og selvstudium.