Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

IDR-3920 Vitenskapsteori og metode 2 - 15 stp


Ansvarlig enhet

Idrettshøgskolen

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne for søkere som oppfyller opptakskrav til Master idrettsvitenskap. Søkerkode 9371.

Innhold


Opptakskrav

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i bachelorgraden må være C.


Hva lærer du

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe undervisning kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består hovedsakelig av seminar og kollokviearbeid, hvor generell metodekunnskap relateres og konkretiseres til arbeidet med eget masterprosjekt. Det forventes at studentene jobber om lag 375 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet