Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

KJE-6052 Innføring i organisk kjemi for lærere - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for kjemi

Emnetype

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Hovedmålgruppen er lærere trinn 8-13 som ønsker å øke sin undervisningskompetanse, få påfyll eller oppfriske kunnskaper.

Emnet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene.


Studiepoengreduksjon

KJE-6002 Organisk kjemi og biokjemi for lærere 5 stp

Innhold

Emnet er en innføring i grunnleggende temaer i organisk kjemi som er relevant for naturfag og kjemi som skolefag:


Opptakskrav

Forkunnskapskrav: KJE-6101 eller KJE-1001 eller tilsvarende

Søknad om opptak til emnet sendes gjennom EVU-web.

Søknadsfrist 8. januar 2024


Obligatorisk forkunnskapskrav

KJE-6101 Innføring i kjemi for lærere eller KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Etter kurset kan studenten

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av videoforelesninger og andre digitale ressurser tilgjengelig gjennom læringsplattformen, ukentlige nettmøter og veiledning, samt desentraliserte samlinger. Undervisningen støtter opp under arbeidet med pensum og arbeidskrav og er ikke obligatorisk å delta på.

Emnet går kun på våren. Omfang av undervisning: 

Desentraliserte samlinger er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. Det vil dannes basisgrupper på egnede lokasjoner i regionen og det legges opp til én eller to desentraliserte samlinger per basisgruppe. Våren 2024 forventes det en basisgruppe i hvert fall i Alta. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper.

Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Emnet har ikke deltagelse på undervisning som arbeidskrav.