Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

KJE-6057 Innføring i kjemididaktikk - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for kjemi

Emnetype

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Hovedmålgruppen er lærere trinn 8-13 som ønsker å øke sin undervisningskompetanse, få påfyll eller oppfriske kunnskaper.

Emnet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene.


Innhold

Emnet er en innføring i grunnleggende didaktiske temaer som er relevant for naturfag og kjemi som skolefag:


Opptakskrav

Forkunnskapskrav: KJE-6101 eller KJE-1001 eller tilsvarende

Søknad om opptak til emnet sendes gjennom EVU-web.

Søknadsfrist 8. januar 2024.


Obligatorisk forkunnskapskrav

KJE-6101 Innføring i kjemi for lærere eller KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Kunnskap

Etter kurset har studenten

Ferdigheter

Etter kurset kan studenten

Generell kompetanse

Etter kurset kan studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går kun på våren. Omfang av undervisning: 

Desentraliserte samlinger er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. Det vil dannes basisgrupper på egnede lokasjoner i regionen og det legges opp til to desentraliserte samlinger per basisgruppe. Våren 2024 forventes det basisgrupper i hvert fall i Alta og Tromsø. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper.

De desentraliserte samlingene vil ha et nettbasert alternativ slik at det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Emnet har ikke deltagelse på undervisning som arbeidskrav.