Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

KVE-1007 Kvensk grammatikk 1 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

KVE-1002 Språklig tekstanalyse i kvensk 10 stp

Innhold

Emnet bygger på grunnkurs i kvensk (eller tilsvarende ferdigheter på begynnernivå) og videreutvikler studentens grammatiske kunnskaper med fokus på:

Grunnstrukturen i kvensk (fonologiske fenomener, den morfologiske strukturen og setningsstrukturen).

De vanligste setningstypene i kvensk samt nomenbøyning i forbindelse med dem (de hyppigste stammetypene i nominativ, genitiv, partitiv og lokalkasusene, entall og flertall).

Personbøyning av verb, bekreftende og nektende indikativ presens og preteritum, samt imperativ og kondisjonalis presens.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskoden er 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Forkunnskaper tilsvarende KVE-0100/KVE-1000 Grunnkurs i kvensk eller FIN-1000 Grunnkurs i finsk.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: kvensk (med norsk som hjelpespråk)

Eksamensspråk: kvensk og norsk


Undervisning

Emnet er nettbasert. Studentene må jobbe aktivt på egen hånd med lesing, oppgaveløsning og oversettelser. Emnet vil foregå parallelt med KVE-1006 Praktisk kvensk 1 som er samlingsbasert.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.