Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

LER-1602 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningens andre studieår. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav:

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Omfang:

Praksis gjennomføres i grupper på inntil 4 studenter.

Tre uker praksis i høstsemesteret og tre uker praksis i vårsemesteret.


Innhold

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieårene er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 1-7. I dette emnet er det fokus på:


Obligatorisk forkunnskapskrav

LER-1601 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinneller LER-1611 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinneller LER-1621 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

Ferdigheter

Kandidaten kan

Generell kompetanse

Kanditaten har


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Praksisperioden har hovedvekt på elevers læring og utvikling. Praksis organiseres slik at studentene fokuserer både på læringsarbeidet i hele elevgruppen og på en valgt fokuselev. Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer