Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

LER-1621 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningens første studieår. Emnet kan kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Omfang:

Praksis gjennomføres i grupper på inntil fire studenter.

En uke praksis i høstsemesteret og tre uker praksis i vårsemesteret.


Studiepoengreduksjon

LER-1611 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn 10 stp

Innhold

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieårene er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 1-7. I dette emnet er det fokus på:


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

Ferdigheter

Kandidaten:

Generell kompetanse

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksisperiodens hovedfokus er lærerrollen og elevers læring. Studentene skal tilegne seg kunnskap om lærerrollen gjennom observasjon og utvikle kompetanse i å planlegge, gjennomføre, og vurdere undervisning under veiledning av praksislærer.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må også regne med at de skal gjennomføre undervisning i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.