Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for matematikk og statistikk

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Innhold

Emnet gir studentene kunnskap i matematiske temaområder som er viktige for ingeniører: Lineær algebra, tallfølger og rekker, konvergenstester, potensrekker og rekkeutviklinger, Fourierrekker og Laplacetransformen. Anvendelse av programmering inngår for å utforske sammenhenger og gjennomføre visualiseringer og beregninger.


Opptakskrav

Generell studiekonpetanse + mattematikk R1+R2 og fysikk1.

Søknadskode 9391.


Hva lærer du

Etter endt emne skal kandidaten ha godt faglig grunnlag og matematisk forståelse i de temaene som gjennomgås, som andre emner kan bygge videre på.

Kunnskap

Kandidaten har:

Ferdigheter

Kandidaten kan:

Generell kompetanse

Kandidaten har:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (fellesundervisning) og seminarer/regneverksted i mindre grupper.

Totalt ca. 60 timer forelesninger og ca. 24 timer seminar/regneøving.