Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for matematikk og statistikk

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Innhold

Lineær algebra. Tallfølger og rekker. Konvergenstester. Potensrekker. Taylorrekker. Fourierrekker. Laplacetransformasjon.

Opptakskrav

Generell studiekonpetanse + mattematikk R1+R2 og fysikk1.

Søknadskode 9391.


Hva lærer du

Etter endt emne skal kandidaten ha godt faglig grunnlag og matematisk forståelse i de temaene som gjennomgås, som andre emner kan bygge videre på.

Kunnskap

Kandidaten har:

Ferdigheter

Kandidaten kan:

Generell kompetanse

Kandidaten har:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Ca. 60 timer forelesninger og ca. 24 timer regneøving.