Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for medisinsk biologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk i flere studieprogrammer ved UiT. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi 15 stp

Innhold

Celle- og molekylærbiologi er et introduksjonskurs som omhandler biologien til celler på molekylært nivå. Det blir gitt innføring i struktur og funksjon til ulike biologiske molekyler, med ekstra fokus på enzymer. Cella sin struktur og organisering, samt rollen til ulike organeller, blir presentert. Energiomsetning og fotosyntese blir beskrevet. Samspill mellom omgivelser og celler, hvordan dette kan komme til uttrykk i form av endret genuttrykk eller energiomsetning, blir beskrevet. Emnet beskriver også ulike former for celledeling (mitose/meiose) og presenterer klassisk genetikk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + matematikk R1 (eller S1+S2) og enten:

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil foregå ved forelesninger, gruppearbeid og laboratorieøvelser. Undervisningen består av 25 forelesninger, 10 kollokvier, 5 lab-øvelser (a 4 timer) og 4 timers plenum-gjennomgang av obligatorisk skriftlig oppgave