Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

MDV-2035 Bacheloroppgave i Medie- og dokumentasjonsvitenskap - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet inngår som obligatorisk del i bachelorprogrammet i Medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnene i de første 5 semestrene i utdanningen må være gjennomført og bestått før man får veiledning og kan levere bacheloroppgaven. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Omfatter arbeid med en bacheloroppgave i medie- og dokumentasjonsvitenskap, inkludert mulig datainnsamling. Emnet for oppgaven velges av deg i samråd med veileder. Bacheloroppgaven er en lengre prosjektoppgave der du skal demonstrere dine evner til å selvstendig utforme en problemstilling og behandle denne i en lengre sammenhengende tekst. Oppgavene omfatter både teori og metode og skal presentere selvstendige og originale analyser av selvvalgt materiale. Ca. 7 ukers praksis inngår i emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:

Kompetanse

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Andre eksamensspråk er mulig etter søknad.

Undervisning

Emnet består av tre hoveddeler:

Innføringsdelen består av forelesninger og seminarer

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.