Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

MFA-2018 Maritim administrasjon og ledelse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Sjørett. Befraktning og maritim økonomi. Skipsledelse og rederidrift. Maritim Engelsk.

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten ...

Ferdigheter

Studenten ...

Generell kompetanse

Studenten ...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesninger. 14 timer simulator/laboratorium/seminar/øving.