Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

MUS-3903 Masteroppgave i instrumentaldidaktikk - 45 stp


Ansvarlig enhet

Musikkonservatoriet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Gjennom selvstendig arbeid med masteroppgaven skal studentene fordype seg i et område eller problemstilling innen fagfeltet instrumentaldidaktikk. Valg av tema bør sees i sammenheng med de øvrige emner studenten har valgt i masterstudiet. Tema for oppgaven skal godkjennes av veileder.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-3301 Hovedinstrument, MUS-3302 Instrumentaldidaktikk med praksis 1 , MUS-3303 Vitenskapsteori og forskningsmetode

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

Ferdigheter

Studenten

Generell kompetanse

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning i grupper og individuelt med veileder.