Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

MUS-5011 Fagdidaktikk 2 - 15 stp


Ansvarlig enhet

Musikkonservatoriet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

1. Klassen

2. Samfunnet

3. Ensembledidaktikk

4. Arbeid med individuell prosjektoppgave

I samarbeid med faget pedagogikk arrangeres det to prosjektdager med følgende temaer:

Det forskende blikket (FoU-arbeid, vitenskapelig metode, prosjektoppgave)

Faglig skriving (Prosjektfremlegg, skriveworkshop)


Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-5010 Fagdidaktikk 1

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises på vårsemesteret med undervisning i gruppe og individuell veiledning.