Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

MUS-5016 Praksis 2 - 0 stp


Ansvarlig enhet

Musikkonservatoriet

Emnetype

kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Praksis 2 er nært knyttet til fagdidaktikk 2 og pedagogikk 2, og omfatter observasjon og undervisning i musikkfaget i grunnskolen og arbeid med ulike ensembler. Praksisundervisning inkludert for- og etterarbeid og veiledning utgjør totalt 30 arbeidsdager


Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-5015 Praksis 1

Hva lærer du

Etter bestått praksis skal studenten ha følgende læringsutbytte:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet gjennomføres i vårsemesteret. Praksisveiledning blir gitt av lærere i didaktikk og øvingslærer.