Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

ODO-3324 Pedodonti og Kjeveortopedi - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk odontologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Integrert master i odontologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kandidaten skal kunne gjenkjenne og behandle tannhelseproblemer hos barn og unge, herunder traumer, orale problemer på grunn av tannutviklingsforstyrrelser, somatisk sykdom, fysisk og psykisk utviklingsforstyrringer, adferdsproblemer, tannbehandlingsangst og odontofobi.

Kandidaten videre skal kunne gjenkjenne og klassifisere generelle malokklusjoner i sagital, transversal og vertikal dimensjon på pasienter i alle aldre, samt evaluere eventuelt behov for kjeveortopedisk behandling i primære, blandings- og i det permanente tannsett, ved hjelp av foto, gipsmodeller, panoramarøntgen og/eller cephalogram.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-3005 Ekstern praksis del 1

Hva lærer du

KUNNSKAPER:

FERDIGHETER:

GENERELL KOMPETANSE:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men det gis adgang til å undervise på engelsk. Eksamen og arbeidskrav kan leveres på norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og praktiske øvinger. I klinikken arbeider studenten under kontinuerlig evaluering og i tett samarbeid med klinisk veileder.

Under enkelte prekliniske- og kliniske kurs er det et krav at studenter både øver på medstudenter, men også mottar behandling selv fra medstudent.