Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

PED-1006 Utdanning og samfunn: Inkluderings- og ekskluderingsprosesser - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelor i pedagogikk. Emnet kan inngå som valgemne i bachelor spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet behandler sosialisering og oppdragelse i vekselvirkning med samfunnet, med et særlig fokus på inkluderings- og ekskluderingsprosesser.

Emnet gir kunnskap om faktorer i oppvekstmiljøet og samfunnet som skaper og opprettholder sosial ulikhet og sosiale problemer. og derigjennom tilbyr mennesker ulike muligheter i utdanning og arbeidsliv.

Med utgangspunkt i pedagogisk og sosiologisk teori oppøves forståelse og kunnskap om de samfunnsforholdene pedagogisk arbeid skal fungere i, samt bevissthet om egne holdninger. I studiet aktualiseres samfunnsmessige utfordringer med utgangspunkt i nyere forskning.


Opptakskrav

Obligatorisk emne bachelor i pedagogikk. Kan inngå som valgemne bachelor i spesialpedagogikk.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Teoretisk. Emnet er campusbasert. På emnet benyttes studentaktive arbeidsformer som forutsetter deltakelse på forelesninger og seminarer.

Pensum: om lag 700 sider.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.