Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

PED-2003 Bacheloroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammene i pedagogikk, spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PED-2002 Prosjektoppgave 20 stp

Innhold

I emnet fordyper studentene seg i et selvvalgt tema innen pedagogikk eller spesialpedagogikk, og utarbeider en større, selvstendig oppgave. Bacheloroppgaven kan være en litteraturstudie, en forberedelse til et tenkt, større forskningsprosjekt, eller gjennomføring av et mindre forskningsprosjekt. Bacheloroppgaven skal utformes på bakgrunn av en oppgavemeny. Gjennom bacheloroppgaven skal studentene både vise fordypning innen et selvvalgt tema, kunnskap og forståelse av forskningsmetode og vitenskapsteori, og kompetanse i å gjennomføre et selvstendig prosjekt og utarbeide en større, sammenhengende tekst.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Bacheloroppgaven kan leveres på norsk eller engelsk.


Undervisning

Hoveddelen av arbeidet er knyttet til arbeid med egen bacheloroppgave. Det oppnevnes veileder til alle bacheloroppgaver. I tillegg gis det undervisning i form av forelesninger og seminarer.