Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

PFF-5017 Praksis del 2- Praktisk pedagogisk utdanning - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Innhold

Praksisopplæringen i denne perioden søker å videreutvikle studentens kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor undervisning, arbeidsmåter, vurdering, og elever med spesielle behov.

I denne perioden skal studentene gjennomføre et FoU-arbeid med vekt på aksjonslæring og aksjonsforskning som strategi. Der det ligger til rette for det, kan dette inngå som en del av skolens FoU-aktivitet.

Yrkesetiske problemstillinger vil inngå, særlig i tilknytning til organisasjonskulturelle og forskningsetiske spørsmål.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-5015 Praksis del 1- praktisk pedagogisk utdanning, PFF-5020 Eleven, læreren, læring og læringsmiljø

Hva lærer du

Etter bestått praksisopplæring skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Kandidaten har

Ferdigheter

Kandidaten kan

Kompetanse

Kandidaten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 7 uker - 35 dager i vårsemesteret. Praksis gjennomføres til vanlig som enepraksis.