Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

PRO-2781 Bacheloroppgave i prosessteknologi - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i prosessteknologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Progresjonskrav:

100 stp. fra 1. og 2. studieår må være bestått innen 1. oktober. TEK-1507 Matte 1 og TEK-1516 Matte 2 må også være bestått. Evt. andre emner som er relevante for bacheloroppgaven må også være bestått. Dette avgjøres av emneansvarlig.


Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem. Tema for bacheloroppgaven skal primært hentes fra ett eller flere av emnene i studieprogrammet, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder benyttes.

Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis være tverrfaglig og organiseres som et prosjekt.

Oppgaven kan med fordel ha en ekstern oppdragsgiver. Det legges stor vekt på prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering.


Obligatorisk forkunnskapskrav

TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1516 Matematikk 2

Hva lærer du

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Engelsk


Undervisning

Bacheloroppgaven skal være metode- og problemorientert, og det legges vekt på at den utføres av studenter i grupper eller unntaksvis av enkeltstudenter. Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Til gjennomføring av bacheloroppgaven skal hver student benytte 20/60 årsverk eller ca 28 timer per uke som utgjør totalt 600 timer.

Tilgjengelig intern veilederressurs per gruppe er 20 timer generell veiledning og prosjektmøter + 5 timer per student.

Hvert studieprogram har egne retningslinjer, og kravspesifikasjon for gjennomføring av bacheloroppgaven.

Hvert studieprogram har egne retningslinjer, og kravspesifikasjon for gjennomføring av bacheloroppgaven.