Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

RAD-2140 Praktisk radiografi 2 - somatisk avdeling - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett RADIOGRAF, Bachelor i radiografi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studentene skal opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse for å bidra til tverrprofesjonell samhandling som sikrer menneskets behov for informasjon, veiledning, omsorg og ivaretakelse.

Hva lærer du

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Selvstudier, forelesninger, ferdighetstrening og praksisstudier