Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

RAD-2640 Bacheloroppgave - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett RADIOGRAF, Bachelor i radiografi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studentene skal utføre et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en bacheloroppgave. Emnet vektlegger vitenskapelig arbeidsmetode som utforming av prosjektskisse, kildesøk, datainnsamling, analyse, framstilling av resultat, forskningsmetodisk- og etisk refleksjon og diskusjon. Oppgaven skal ha tilknytning til utøvelsen av radiografifaget.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., HEL-1700 Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode for helsefaglige bachelorutdanninger, RAD-1110 Grunnleggende radiografi og strålevern, RAD-1120 Anatomi og fysiologi, RAD-1130 Strålefysikk og bildebehandling, RAD-1140 Konvensjonell røntgen og CT, RAD-1150 Praktisk radiografi 1-konvensjonell røntgen og CT, RAD-2110 Patologi og farmakologi, RAD-2120 CT og diagnostiske legemidler, RAD-2130 MR, RAD-2140 Praktisk radiografi 2 - somatisk avdeling, RAD-2150 Praktisk radiografi 3 - CT, MR og konvensjonell røntgen, RAD-2610 Stråleterapi og nukleærmedisin, RAD-2620 Praktisk Radiografi 4 - spesialisering, RAD-2630 Kvalitetssikring, innovasjon og helseteknologi

Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Selvstudier og forelesninger