Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

REI-3202 Bærekraftig reiseliv og offentlig forvaltning - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for reiseliv og nordlige studier

Emnetype

Emnet er obligatorisk på den erfaringsbaserte masteren i reiseliv. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studieprogrammet er oppfylt.

Innhold

Dette emnet ser på forholdet mellom offentlig forvaltning og reiselivet og hvordan næringen kan komunisere og påvirke i viktige spørsmål som angår bærekraft. Det er et særlig fokus på kultur, miljø og naturressurser, og hvordan forvaltning av disse utfordrer, samvirker med, påvirker og kan endre reiselivet. Teoretisk står emnet i diskursene om bærekraftsbegreper slik de er utviklet innenfor reiselivsfagfeltet, men også hvordan bærekraft forståes i offentlig forvaltning. Friluftsloven og allemannsretten er sentrale tema som utfordrer forvaltningen i områder med stort volum av turister, og ansvarsforholdet mellom offentlige myndigheter og reiselivsnæringen i forhold til reguleringer, begrensninger, tilrettelegging og økonomiske rammebetingelser drøftes.

Opptakskrav

Emnet er obligatorisk på den erfaringsbaserte masteren i reiseliv. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studieprogrammet er oppfylt.

Søknadskode 9371

Opptakskravet studiet er bachelorgrad eller tilsvarende grad, samt minst 2 års praktisk erfaring fra reiselivsnæringen eller annen relevant næring som hotell, restaurant og opplevelsesbedrifter. For eksempel kan du ha oppnådd bachelorgrad i friluftsliv, naturvitenskapelige fag, språk, samfunnsfag, humaniora eller økonomi og administrasjon.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan

Ferdigheter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis 20 timer undervisning. Det vil gis en kombinasjon av teoretiske og case-baserte forelesninger med fokus på teorier knyttet til bærekraft og forvaltning. En del av undervisningen vil foregå som gruppearbeid med fremlegg i plenum.

Emnet vil bli evaluert i henhold til kvalitetssystemet til UiT-Norges arktiske universitet