Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

REI-3901 Masteroppgave i reiselivsledelse - 30 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for reiseliv og nordlige studier

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Mastergradsoppgaven er et selvstendig forskningsarbeid gjennomført i henhold til vitenskapelige prinsipper og metoder, og skal bygge på teoretisk innsikt. Oppgaven kan være et forsknings- eller utviklingsprosjekt. Med sistnevnte menes det at oppgaven kan fokusere på praktiske utfordringer for en bedrift, destinasjonsselskap eller andre organisasjoner som jobber med reiseliv. Oppgaven skal uansett oppfylle grunnleggende krav til et vitenskapelig arbeid både med hensyn til problemstilling, metodebruk, analyseformer og innhold.

Obligatorisk forkunnskapskrav

REI-3201 Reiselivsledelse, REI-3202 Bærekraftig reiseliv og offentlig forvaltning, REI-3203 Risikostyring og opplevelsesproduksjon, REI-3204 HR i reiseliv, REI-3205 Reiselivsmarkedsføring

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten kan

Ferdigheter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av kollektiv og individuell veiledning. Studenten får tildelt individuell veileder for mastergradsoppgaven etter å ha bestått minimum 40 studiepoeng av studiet. Det arrangeres samlinger i skriveperioden hvor studentene får mulighet til å presentere og diskutere masterprosjektet med studenter og faglærere, med spesiell vekt på å utvikle arbeidet til en ferdig masteroppgave. Nettbasert læringsplattform anvendes til å støtte for eksempel kommunikasjon, samarbeid og læring.

Emnet vil bli evaluert i henhold til kvalitetssystemet til UiT-Norges arktiske universitet