Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

RUS-3115 Russisk samtidskultur - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergraden i russlandsstudier og kan tas som enkeltemner av studenter som fyller opptakskravet til master i russisk.

Innhold

Emnet gir en dypere innsikt i endringene i russisk kulturliv fra Sovjetunionens sammenbrudd og fram til i dag. Du vil få innblikk i ulike teoretiske perspektiver innen russisk kultur og i hovedtendensene i dagens russiske kulturdebatt. I lys av dette vil du arbeide med og analysere verk innen bl.a. samtidsprosa og lyrikk, film og populærmusikk.

Opptakskrav

I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt på C (2,5) eller bedre. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre. Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (bachelorgraden). Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: engelsk, russisk og norsk.

Eksamensspråk: norsk


Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesning og seminar. Det blir gitt veiledning til skriftlige oppgaver. I tillegg vises fire filmer på ettermiddags-/kveldstid i løpet av semesteret.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.