Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SAM-1011 Samisk språkvitenskap: Samiske språk og dialekter - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelor i nordsamisk som morsmål. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SAMGFS Samisk grunnfag deleksamen språk 10 stp

Innhold

Emnet gir en generell innføring i dialektforsking, språkendring og tilhørende fagterminologi. I emnet behandles variasjonene i de nordsamiske dialektene. Fonologisk variasjon vektlegges og studenten blir kjent med UPA for transkribering. I emnet behandles også særtrekkene ved de øvrige samiske språkene. Videre gir emnet en innføring i forskjellene mellom nordsamisk og lule- og sørsamisk i et språkhistorisk perspektiv, og studenten leser også tekster på lule- og sørsamisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Studenten bør kunne samisk på morsmålsnivå og ha tatt emnet SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Introduksjon til samisk lingvistikk

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk

Undervisning

Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeid. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk, norsk/svensk og engelsk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.