Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SIK-2503 Miljø og sårbarhet - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i internasjonal beredskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

BIB2005 Miljø og sårbarhet 10 stp

Innhold

Emnet miljø og sårbarhet skal gi studentene en innføring i ulike miljøutfordringer på nasjonalt og globalt nivå.

Emnet vil ha søkelys på ulike faktorer, utfordringer og konsekvenser som påvirker sårbarheten til miljøet. Emnet vil blant annet se på menneskelig innvirkning på naturen og samfunnet, og viser hvordan dette kan ramme ulikt for forskjellige grupper, sektorer, og regioner på nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg vil emnet gå inn på ulike strategier og tiltak for å forebygge skadevirkninger for miljø og samfunn.


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ...

Ferdigheter:

Studenten ...

Generell kompetanse:

Studenten ...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av ca. 45 forelesningstimer fordelt over tre ukesamlinger.

Studentene vil jobbe individuelt og i grupper med ulike problemstillinger relatert til miljø og sårbarhet.